DUTCH WASTE Collectors & Cleaning

Marketingstrategie op de groei

Bij DUTCH WASTE zijn ze experts op het gebied van maritieme en industriële reiniging en het inzamelen en verwerken van afvalstoffen. Jarenlange ervaring en expertise in het complexe milieuvakgebied worden ingezet om voor iedere klant de juiste oplossing te bieden. DUTCH WASTE groeide de laatste jaren flink door overnames en daarmee werd het team ook steeds groter.

Met een nieuwe naam en logo waren de eerste stappen voor meer naamsbekendheid al door DUTCH WASTE gezet, maar het nieuwe merk was nog onvoldoende geladen en niet opnieuw in de markt gezet. Zaak voor ons dus om aan de slag te gaan om het merk aan te laten sluiten bij een concrete marketingstrategie om zo de ingezette groei van de afgelopen jaren in 2021 door te kunnen zetten.

Om effectief te kunnen communiceren is er inzicht nodig!

Maar hoe leer je een organisatie nou écht kennen en hoe krijg je alle unieke aspecten van een bedrijf die nog nooit zijn opgeschreven boven water? Door middel van een strak geplande maar informele brainstorm met een aantal belangrijke interne stakeholders bij DUTCH WASTE leerden we snel meer over het karakter van het bedrijf, de velen diensten die zij aanbieden en de veelzijdigheid aan klanten die DUTCH WASTE bediend.

Daarnaast doken we samen in de markt en kwamen we er achter dat maritieme cleaning een echte nichemarkt is waarin er een heel duidelijke ons-kent-ons cultuur heerst en er flink op prijs geconcurreerd wordt. Door het zichtbaar maken van alle activiteiten in de organisatie kwamen daarnaast ook de échte verhalen en spannende invalshoeken bloot te liggen waar we mee konden gaan werken. Door de combinatie van onze expertise, research en uitvraag stelden we vast dat er een aantal stappen nodig waren om identiteit in de organisatie aan te brengen en communicatielijnen op te stellen die als rode draad gebruikt kunnen worden bij alle activiteiten en uitingen.

De stappen naar een overkoepelende boodschap

Om het merk te laden zijn we vervolgens begonnen met een duidelijke positionering met focus op onderscheidend vermogen. Hier bepaalden we de waarden, de communicatiehiërarchie en de propositie voor de verschillende belangengroepen. Voor DUTCH WASTE een exercitie die uiteraard past bij het team, het karakter van de organisatie, de huidige situatie maar ook de gewenste situatie voor de toekomst!

Vanuit daar verbonden we de stappen die al gemaakt waren in de re-branding met de positionering, strategie en benadering van de verschillende doelgroepen in een duidelijk overkoepelende (internationale) boodschap: het concept. Een feest om voor DUTCH WASTE met woord en beeld een visualisatie te maken van de positionering en een blueprint te creëren voor de toekomstige interne en externe uitingen.

Van concept naar commerciële doelstellingen?

Op basis van de positief ontvangen positionering, strategie en het nieuwe vlammende concept ontwikkelden we een marketing en mediaplan dat in de tweede helft van 2021 de verschillende doelgroepen op meerdere manier en in een hoge frequentie zal aanspreken. Om dit plaatje compleet te maken creëerden we nieuwe content en copy voor de website, die door ons ook in een nieuw jasje werd gestoken om aan te sluiten bij het nieuwe concept.

Dutch Waste is expert in maritieme en industriële reiniging en afvalinzameling. Met jarenlange ervaring en expertise in het milieuvakgebied bieden zij de klant altijd de juiste oplossing.